Piešinių konkursas "Aš Europoje, Europa manyje"

Piešinių konkurso "Aš Europoje, Europa manyje", skirto EUROPOS DIENAI paminėti,

NUOSTATAI

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS
            1. Piešinių konkurso "Aš Europoje, Europa manyje" (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
            2. Konkursas – tai neformaliojo tautinio ir pilietinio jaunimo ugdymo projektas, skatinantis darnų fundamentalių žinių ir pasaulėžiūros santykį, humanistinių vertybinių nuostatų formavimąsi. Piešinių konkursas organizuojamas vykdant Lietuvos kurčiųjų draugijos Griundtvig 2 mokymosi partnerysčių projektą "Aš Europoje, Europa manyje".
            3. Organizatoriai: Lietuvos kurčiųjų draugija, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras.

            II. KONKURSO TIKSLAI, UŽDAVINIAI
            4. Konkurso tikslas - skatinti aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą apskritai, ypatingą dėmesį skiriant jų, kaip Europos gyventojų, savitumui.
            5. Konkurso uždaviniai:
            5.1 Į konkursą įtraukti Lietuvos kurčiųjų bendruomenės jaunimą;
            5.2 Skatinti jaunimą pažinti Europą;
            5.3"Lavinti jaunimo meninius įgūdžius kuriant piešinius;
            5.4 Sudaryti sąlygas mokiniams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į pilietiškumo temą;
            5.5 Formuoti atsakomybę už supančią aplinką, norą išsaugoti vertybes;
            5.6 Skatinti būti aktyviais ir teisingai socialiai orientuotais piliečiais.

            III. KONKURSO DALYVIAI
            6. Konkurso dalyviai – jaunimas, kurių amžius nuo 14 iki 29 metų.

            IV. KONKURSO DARBŲ PATEIKIMO
            7. Piešinio atlikimo technika gali būti įvairi, formatas ne didesnis nei A3.
            8. Antrojoje piešinio pusėje pritvirtinkite dalyvio kortelę: nurodykite autoriaus vardą, pavardę, amžių, piešinio pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą.
            9. Konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip tris darbus, kurie turi griežtai atitikti konkurso temą.

            V. KONKURSO VERTINIMAS
            10. Piešinių vertinimo kriterijai:
            10.1 Temos atitikimas;
            10.2 Piešinio originalumas;
            10.3 Piešinio meniškumas.
            11. Vertinimo komisija:
            11.1 Konkurso darbus vertins organizatorių sudaryta komisija iš nelyginio asmenų skaičiaus.
            11.2 Komisiją sudarys konkurso organizatorių atstovai.

            VI. KONKURSO VIETA IR LAIKAS
            12. Konkursas vyks nuo 2009 m. vasario 23 d. iki 2009 m. balandžio 1 d.
            13. Piešinius iki 2009 m. balandžio 1 d. siųsti adresu: Konkursui "Aš Europoje, Europa manyje" VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, LT-01127, arba atnešti į VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrą (Šv. Kazimiero g. 3) 30 kabinetą.
            14. Piešinių vertinimas vyks 2009 m. balandžio 1 – 20 dienomis. Vertinimą atliks sudaryta komisija bei internetinės svetainės www.lkd.lt lankytojai.
            15. Konkurso baigiamasis renginys – laureatų apdovanojimas ir pagerbimas, renginys ir geriausių darbų paroda – vyks 2009 m. balandžio pabaigoje – minint Europos dieną Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centre (Šilo g. 24, Vilnius).

            VII. KONKURSO PRIZAI
            16. Nugalėtojai apdovanojami projekto organizatorių parengtais diplomais ir partnerių bei rėmėjų įsteigtais prizais.
            17. Nugalėtojų piešiniai bus eksponuojami užsienyje, o darbai bus atspausdinti plakate.

            VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
            18. Piešiniai autoriams negrąžinami.
            19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

            Informaciją teikia: VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro konsultantė Rima Kuralavičiūtė (Šv. Kazimiero g. 3, 30 kab., Vilnius, tel (8 ~ 5) 261 15 71, 869204244, el. paštas rima.kuralaviciute@gmail.com).


            Atgal į "2009 m. Naujienų" sąrašą


 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63