Bendrija PAGAVA 2011 metais įgyvendina Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, kuriuos finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Įgyvendinant projektus organizuojami renginiai ir teikiamos šios paslaugos sutrikusios klausos vaikams ir jų tėvams:
 • Informavimas ir konsultavimas
 • Atstovavimas
 • Psichologo konsultacijos
 • Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas
 • Meninių gebėjimų lavinimas
 • Dailės terapijos pamokos kurtiems vaikams Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
 • Paramos šeimoms, auginančioms kurčius vaikus, tarnybos paslaugos
 • Organizuojami edukaciniai užimtumo būreliai "Stikliuko kelias"
 • Amatų būreliai kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams Vilniuje ir Tauragėje
 • Tėvų savipagalbos grupės
 • Informaciniai mokymai tėvams Vilniuje, Utenoje, Kėdainiuose, Radviliškyje ir Jurbarke bei mokymai tėvų organizacijų vadovams "Kaip organizuoti tėvų savipagalbos grupes ir aktyvinti tėvus"
 • Renginiai "Kur aš galiu įsigyti specialybę ir dirbti" kurčiųjų ugdymo įstaigose – Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus kurčiųjų mokyklose
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras savivaldybių darbuotojams "Socialinės paslaugos šeimai, auginančiai kurčią vaiką"
 • Remiantis Norvegijos patirtimi bus išleistas informacinis leidinys "Paslaugų sutrikusios klausos vaikams katalogas" su visų Lietuvos medicinos, socialinių paslaugų, ugdymo įstaigų ir NVO kontaktais ir išsamia informacija apie jų teikiamas paslaugas kurtiems vaikams ir jų šeimoms. Leidinys skirtas savivaldybių socialinių paslaugų, medicinos, specialiojo ugdymo įstaigoms ir kurčius vaikus auginančioms šeimoms
 • Tradicinė šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovykla "Bėgant iš tylos pasaulio..."
 • Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems:
  • Spektakliai kurtiesiems vaikams su vertimu į gestų kalbą
  • Kalėdinių giesmių koncertas kurtiesiems
 • Bus įsigyta naujų leidinių "Kurčių vaikų tėvų bibliotekėlei" ir kt.
     Paslaugos teikiamos visoms Lietuvos šeimoms, auginančioms kurčius vaikus (ne tik bendrijos nariams)

     Jei turite problemų, klausimų, neaiškumų - maloniai kviečiame kreiptis:
     adresas Šv.Kazimiero g. 3, Vilnius, tel. 8 5 2120763,
     el.paštas pagava.w3@pagava.lt, pagava@pagava.lt, pagava@yahoo.com
     mob.tel. +370 606 89902; +370 676 72299


            Atgal į 2011m. "Projektų sąrašą" sąrašą

 



© 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63