Metų pradžia – su nepaprastu lėlių spektakliu "Undinėlė"
            Naujųjų metų pradžioje, 2012 m. sausio 11 d., Vilniaus kurtieji ir neprigirdintieji vaikai buvo pakviesti pažiūrėti lėlių spektaklį "Undinėlė". Spektaklis sukurtas pagal nuostabią H. K. Andersono pasaką "Jūros karalaitė". Tikriausiai pasaulyje yra nedaug suaugusių ir vaikų, kurie nežinotų Anderseno pasakų. Iš kitų jos skiriasi tuo, kad jose sutinkame amžinąsias žmogiškas vertybes – tiesą, grožį, meilę, draugystę, pasiaukojimą.Spektaklis "Undinėlė" pasakoja graudžią istoriją apie pasiaukojantį Undinėlės gyvenimą, iš kurios galima pasimokyti išminties, dvasios stiprumo ir meilės. Spektaklyje pasakojama, kaip Undinėle įsimylėjo gražuolį princą ir išgelbėjo jį, nuskendus laivui. Kad galėtų būti kartu su mylimuoju ir vietoje žuvies uodegos turėtų kojas, Undinėlė sutiko išgerti raganos parengtą gėrimą, už kurį atidavė savo balsą. Tačiau princas neatpažino savo gelbėtojos, o Undinėlė negalėjo jam nieko papasakoti, nes neturėjo balso. Princas įsimylėjo ir vedė kitą mergaitę. Seserys įkalbinėjo Undinėlę nudurti princą, kad ji vėl galėtų tapti jūros gyventoja ir grįžtų pas savuosius. Bet Undinėlė tebemylėjo princą, todėl jo nenudūrė, o patekėjus saulei šoko į jūrą ir pavirto jūros puta.

            Vilniuje spektaklis "Undinėlė" buvo rodomas Visų Šventųjų bažnyčios parapijos patalpose, buvusio "Aušros" kino teatro salėje. Į spektaklį sugužėjo Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ir bendrijos PAGAVA vaikai. Nuostabą ir smalsumą kėlė tai, kad salėje nebuvo teatrui įprastos scenos ir dekoracijų, tik priekyje stovėjo stalas su lempa, o šalia – nedidelė širma. Tačiau viskas stebuklingai pasikeitė užgesus šviesoms ir prie stalo priėjus baltai apsirengusiai aktorei. Paaiškėjo, kad vaidinimo dekoracijos – tai didelė ant stalo gulinti knyga. Verčiant lapus keitėsi veiksmo vieta: tai buvo ir jūros dugnas, ir raganos buveinė, ir princo rūmai... Spektaklio veikėjai – Undinėlė, Princas, siaubingoji Ragana, jūros gelmėse gyvenanti Undinėlės senelė ir seserys – buvo iš popieriaus ir plunksnelių padarytos nuostabios plokščios trapios lėlytės, kurios valdomos aktorės rankų plaukė jūros bangomis, vaikščiojo, šoko ir skraidė. Subtilios dekoracijos ir lėlės, šviesa ir šešėlių žaismas, aktorės balso intonacijos padėjo jautriai perteikti Undinėlės istoriją. Spektaklio tekstą į gestų kalbą vertė gestų kalbos vertėjas Arūnas. Kurtieji vaikai įdėmiai stebėjo spektaklį, o jam pasibaigus laukė savo eilės pačiupinėti neįprastas lėles.

            Įdomi spektaklio "Undinėlė" gyvenimo istorija. Spektaklis sukurtas prieš 15 metų, jį kūrė garsūs Lietuvos menininkai: dekoracijas ir lėles sukūrė dailininkai Vega Vaičiūnaitė ir Vytautas Pakalnis, muziką parašė kompozitorius Faustas Latėnas. Spektaklyje vaidina Ona Pučkoriūtė-Zalensas. Ona gimė Telšiuose, 1979 m. baigė Lietuvos konservatoriją ir gavo profesionalios aktorės diplomą. Dvidešimt metų ji dirbo Lietuvoje, Vilniaus teatre „Lėlė“. Nuo 1999 m. aktorė gyvena Klyvlende, Amerikoje. Su savo programomis ji dalyvavo įvairiuose lėlių festivaliuose, o spektaklis "Undinėlė" buvo parodytas Niujorke, Bostone, Klyvlende, Vašingtone, Čikagoje, Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Vienas įspūdingiausių spektaklių įvyko Čikagos neįgaliųjų vaikų slaugos centre "Saulute". Čia iš Lietuvos atvežti dideles fizines problemas turintys vaikai laukia sudėtingų operacijų. Jie su džiaugsmu stebėjo gražiąją "Undinėlės" pasaką, kuri trumpam padėjo užmiršti savo nelaimes.

            Spektaklis "Undinėlė" Vilniuje buvo parodytas nemokamai, tai graži aktorės ir jos vyro dovana kurtiems vaikams.

            Aktorė Ona Pučkoriūtė pasakoja daug gražių pasakų vaikams. Visi pageidaujantieji gali pažiūrėti pasakų video įrašus internete adresu www.pasakeles.lt

            Ir pabaigai – keli įdomūs faktai apie lėlių teatrą Lietuvoje. Pirmą kartą lėlių teatras Lietuvoje paminėtas XV amžiaus pabaigoje, kai keliaujantį komediantą Waszko iš Vilniaus Lenkijoje užpuolė plėšikai, atėmė 4 zlotus ir lėles. Plėšikus pagavo ir nuteisė, todėl konfiskuotas turtas buvo aprašytas to meto kronikoje. Pirmasis profesionalus lėlių teatro spektaklis Lietuvoje įvyko 1936 m. gegužės 6 dieną Kaune. "Metropolitan" kino salėje buvo parodytas A. Gustaičio "Silvestras Dūdelė", kuriam lėles sukūrė iš mokslų Paryžiuje grįžęs dailininkas Stasys Ušinskas. Lėlės buvo apdovanotos aukso ir sidabro medaliais pasaulinėje parodoje Paryžiuje.

            2012m. sausio mėn. 11d.

            Atgal į renginų sąrašą

 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63