LR Užsienio reikalų ministerijos
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programos projektas
"Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu"

       2013 m. bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos remiamą projektą "Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu". Projekto partneris - Minsko specialioji bendrojo lavinimo mokykla Nr. 14 vaikams su klausos sutrikimais.
       Šis projektas - tai 2011 m. ir 2012 m. sėkmingai įgyvendintų projektų "Lietuvos ir Baltarusijos neįgalaus jaunimo iniciatyvos" ir "Mokomės kartu" tęsinys.
       Projektas skirtas plėsti LT ir BY kurčių jaunuolių bendradarbiavimą susipažįstant su kultūros paveldu, pasidalinti švietimo patirtimi per NVO ir švietimo institucijų ryšius ir stiprinti gerus santykius tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
       Projekto tikslinę grupę sudaro Baltarusijos ir Lietuvos kurtieji jaunuoliai, taip pat dalyvaus jų tėvai ir mokytojai.
       Projekto trukmė: 2013 m. gegužės-spalio mėnuo.
       2013 m. vasarą, liepos mėnesį, sodyboje netoli Trakų įvyko tarptautinė stovykla, į kurią atvyko kurti vaikai ir jaunimas iš Lietuvos ir Baltarusijos. Pagrindinė stovyklos ašis buvo meniniai užsiėmimai: stovyklautojai piešė apylinkes, vieni kitų portretus, dienos įspūdžius. Įkvėpimo paveikslams ir žinių apie kultūrinį Lietuvos paveldą stovyklos dalyviai sėmėsi išvykose į Vilnių ir Trakus, kur aplankė Gedimino bokšto muziejų, Valdovų rūmus, Pylimo galerijoje susipažino su Lietuvos menininkų darbais; buvo organizuota ekskursija į Trakų pilį ir Užutrakio dvaro sodybą. Meno vadovas iš Baltarusijos Dmitrijus Jermilovas skatino vaikus ieškoti naujų išraiškos būdų: ne tik siekti atkartoti miestų architektūrą realistiškai, bet ir leisti sau improvizuoti, pasitelkti simbolius ir laužytas formas. Meno vadovė Silvana Hacking iš Lietuvos supažindino vaikus su naujomis dailės technikomis, tokiomis kaip gratažas, ir siūlė neriboti savęs vien pieštuku ir teptukais.
       Kūrybinėje stovykloje sukurtų darbų pagrindu buvo parengta paroda TYLŪS ATRADIMAI. Taip pat buvo išleistas parodos bukletas, kuriame patalpinti stovyklos dalyvių kūrybiniai darbai, nuotraukos apie stovyklos akimirkas, pateiktas projekto aprašymas lietuvių ir rusų kalba.
       Rugsėjo mėnesį Vilniuje, A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, buvo surengta paroda TYLŪS ATRADIMAI. Į parodos atidarymą atvyko Minsko mokyklos Nr. 14 moksleiviai, tėvai ir mokytojai, susirinko būrys kurčių ir neprigirdinčių vaikų iš Vilniaus mokyklų. Apie projekto, kuris padėjo užsimegzti kūrybinei draugystei tarp kaimyninių šalių, reikšmę kalbėjo Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė Laima Jurevičienė. Kūrinių autorius ir kitus dalyvius iš Lietuvos ir Baltarusijos pasveikino Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje p. Vladimir Dražin, padovanojęs didžiulį tortą parodos atidarymo dalyviams. Parodos atidaryme taip pat dalyvavo Baltarusijos Respublikos ambasados patarėja kultūros klausimais Irina Zubko ir 1-asis sekretorius Petr Vinokurov, LR Užsienio reikalų ministerijos Daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus pirmoji sekretorė Dalia Užpalienė, Minsko specialiosios mokyklos vaikams su klausos sutrikimais direktorė Natalija Kravčiuk ir kt. Bibliotekos direktorius Petras Zurlys palinkėjo sėkmės parodos dalyviams ir svečiams.
       Spalio mėnesį paroda TYLŪS ATRADIMAI nukeliavo į Minską, kur buvo eksponuojama erdvioje A.Puškino viešojosios bibliotekos salėje. Parodos atidaryme dalyvavo Goethe‘s instituto Minske direktorius Frank Bauman, M. Šagalo komiteto narė Tamara Karandyševa, Baltarusijos nacionalinės bibliotekos Šiuolaikinio meno skyriaus vedėja Olga Archipova, kurčiųjų bendruomenės nariai, plačioji visuomenė, atvyko ir grupė projekto dalyvių iš Lietuvos – sutrikusios klausos paaugliai, jų tėvai ir mokytojai.
       Projekto metu taip pat buvo organizuoti pažintiniai projekto dalyvių mainų vizitai į Vilnių ir Minską. Vizitų dalyviai – kurtieji vaikai ir jaunimas, jų tėvai ir mokytojai – ne tik dalyvavo parodų atidarymuose, bet ir lankėsi kurčiųjų ugdymo įstaigose, jiems buvo organizuotos kultūrinės programos.
       Projektas padėjo Baltarusijos ir Lietuvos kurtiems paaugliams susipažinti su Lietuvos kultūriniu paveldu, suteikė daug teigiamų emocijų, atnešė naujų atradimų projekto dalyviams, sudarė sąlygas plėsti neįgalaus jaunimo kūrybiškumą per tarptautinį bendradarbiavimą. Mainų vizitai padėjo geriau pažinti kaimynus, prasiplėtė Lietuvos ir Baltarusijos švietimo įstaigų ir NVO bendradarbiavimas. Projektas prisidėjo prie istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo, praplėtė bendradarbiavimo tinklų kūrimą tarp kaimyninių šalių bei ES Rytų kaimynystės politikos plėtojimo. Surengtos kurčiųjų parodos Vilniuje ir Minske ir parodos bukletas sudarė galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su kurčiųjų kūryba.
       Projektas finansuotas iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

LR Užsienio reikalų ministerijos
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programos projektas
"Mokomės kartu".

       2012 m. gegužės-spalio mėnesį bendrija PAGAVA įgyvendina LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos remiamą projektą "Mokomės kartu". Projekto partneriai – Baltarusijos neįgalaus jaunimo organizacija "Skirtingi-Lygūs". Taip pat projekto dalyviai bus Minsko kurčiųjų mokyklos Nr. 14 moksleiviai bei jų tėvai ir mokytojai.
       Šis projektas yra 2011 m. sėkmingai įgyvendinto projekto "Lietuvos ir Baltarusijos neįgalaus jaunimo iniciatyvos" tęsinys.
       Projekto tikslinė grupė yra neįgalus jaunimas, tarp jų kurtieji, jų tėvai ir mokytojai.
       Projekto trukmė: 2012 m. gegužė-spalis.
       Projekto tikslas yra gerinti neįgaliųjų padėtį, stiprinant Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi, aktyvinti kaimyninių šalių neįgalaus jaunimo bendradarbiavimą ir iniciatyvas. Projektas prisideda prie LR vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai politikos įgyvendinimo.
       Projekto metu bus organizuojamas Baltarusijos partnerių pažintinis vizitas Vilniuje siekiant susipažinti su neįgaliųjų integracijos sistema Lietuvoje; bus surengtas apskritas stalas aptarti neįgaliųjų jaunimo problemas Baltarusijoje ir Lietuvoje.
       Kitas renginys – bendra projekto dalyvių kontaktinė kelionė Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionu norint susipažinti su bendru kaimyninių šalių istoriniu paveldu. Taip pat tai bus proga susipažinti ir pabendrauti tarpusavyje.
       Rudenį planuojamas Baltarusijos projekto dalyvių mokomasis vizitas Vilniuje. Minsko kurčiųjų mokyklos mokytojai ir tėvai supažindins su kurčiųjų ugdymu Lietuvoje, susitiks su bendrijos PAGAVA nariais, turės galimybę pasidalinti apie šeimų patirtį. Lietuvos ir Baltarusijos kurčiam jaunimui planuojamas seminaras "Kaip rašyti projektus".
       Projektas padės dalyviams geriau pažinti Baltarusijos ir Lietuvos istoriją, kultūrinį gyvenimą, socialinius pasiekimus, prisidės prie neįgaliųjų jaunimo iniciatyvų skatinimo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo tarp kaimyninių šalių, stiprins gerus kaimyninius santykius.
        Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

            Atgal į "Projektų" sąrašą

 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63