Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos

     Sutartis Nr. CH-5-FM-1/ 22

     paprojektis "NVO stiprinimas siekiant pagerinti paslaugas šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus".

     Paprojektį įgyvendina Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius , 01303
     Tel./faks.: +370 5 212 0763; mob. +370 676 72299; +370 606 89902
     el.paštas pagava@pagava.lt, pagava.w3@pagava.lt, pagava3@yahoo.com
     El. svetainė www.pagava.lt

     Įgyvendinimo taisyklės: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wpRSawa5A-kJ:www.lmt.lt/lt/mkf/tarptautines-programos_613/lt-ch-programa.html+Lietuvos+Respublikos+ir+%C5%A0veicarijos+Konfederacijos+bendradarbiavimo+programos,+kuria+siekiama+suma%C5%BEinti+ekonominius+ir+socialinius+skirtumus+i%C5%A1sipl%C4%97tusioje+Europos+S%C4%85jungoje,+administravimo+Lietuvoje+taisykles&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt

     Lithuanian Association of Families with Deaf and Hearing Impaired Children PAGAVA is implementing project Strengthening of NGOs in order to improve services to families with deaf and hearing impaired children under Lithuanian – Swiss Cooperation Programme
     under Lithuanian-Swiss cooperation programme scheme for non governmental organizations.

     Apie paprojektį

 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63