2013 metais bendrija PAGAVA įgyvendina ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Vilniaus rajono savivaldybėje projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas per Vilniaus rajono savivaldybę. Prie šio projekto finansavimo prisideda ir Vilniaus rajono savivaldybė.

Įgyvendinant projektą, 2013 metais bendrijos PAGAVA teikia šias socialines paslaugas: informacijos ir konsultacijų teikimas šeimoms, auginančioms klausos negalią turinčius vaikus, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba kurtiesiems ugdymo įstaigose, šeimoje ir bendruomenėje. Teikiamos psichologo konsultacijos, organizuojamos psichologinės pagalbos grupės, teikiama pagalba besimokantiems studentams.

Įgyvendinant šį projektą vyksta mokymai tėvams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir vyksta savipagalbos grupių susitikimai, amatų būrelio užsiėmimai. Norintys išmokti plaukti vaikai kviečiami į pamokėles kartu su treneriu baseine.
Socialinės paslaugos teikiamos ne tik bendrijos PAGAVA nariams, bet visoms Vilniaus rajone gyvenančioms šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus.

Maloniai kviečiame kreiptis :

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, tel.: 8 5 212 07 63

pagava3@yahoo.com
 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63